Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne w Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej na czas od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Szczegółowe informacje: www.prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/konkurs-asystent-w-pracowni-prawa-rzymskiego-i-lacinskiej-kultury-prawnej