Konkurs „Podatkowi Liderzy”

Drodzy studenci, w imieniu dyrekcji Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów mamy zaszczyt zaprosić do udziału w szóstej edycji konkursu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju „Podatkowi Liderzy”. Nagrodą w Konkursie jest płatny staż w Ministerstwie Finansów. 

Zgłoszeń należy dokonywać mailowo, na adres praktyki@mf.gov.pl, w załączniku przesyłając:

- wypełnioną kartę zgłoszenia do udziału w konkursie,

- życiorys, z wyszczególnieniem: zdanych przedmiotów podatkowych i ekonomicznych, umiejętności językowych, szkół prawa obcego, lektoratów języka zawodowego, stypendiów zagranicznych, odbytych praktyk zawodowych,

- kopię (skan) dokumentu potwierdzającego status studenta lub absolwenta (legitymacja lub dyplom),

- pracę konkursową pt. „Walka z szarą strefą – zagrożenia i środki zaradcze”.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa, 24 listopada 2019 r.