Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2019 i 2020.


Zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu problematyki rozwoju obszaró wiejskich z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne. 
 
W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody: 

  • I miejsce - 3 000 zł
  • II miejsce - 2 000 zł
  • III miejsce - 1 000 zł.

Prace prosimy nadsyłać w terminie do 21 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/778/633/konkurs-na-prace-magisterska-2021. 

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego: konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl.