Konkursy na najlepszą pracę dyplomową

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w konkursach na najlepsze prace dyplomowe:

  1. Nagroda imienia Dra Jana Zygmunta Robla została ustanowiona przez Radę Naukową Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie w 1992 r. Nagroda przyznawana jest corocznie przez jej Kapitułę, za najlepszą pracę magisterską, licencjacką lub dyplomową w dziedzinie nauk sądowych. Nagroda ma również służyć promocji autorów najciekawszych prac magisterskich, licencjackich oraz dyplomowych z tych dyscyplin. Więcej informacji: www.nagrodarobla.ies.gov.pl/index.php

 

  1. Unfair Competition & Compliance Portal” we współpracy z kancelarią RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Więcej informacji: www.uclp.com.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska…/

 

  1. Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa podatkowego w roku akademickim 2018/2019. Więcej informacji: www.taxeverest.pl/#o-konkursie

 

  1. Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego "Podatki proste jak drut". Więcej informacji: www.prostejakdrut.pl/6_konkurs

 

  1. Konkurs UOKIK na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Prace w konkursie z zakresu ochrony konkurencji powinny poruszać zagadnienia dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji lub pomocy publicznej. Więcej informacji: www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15596

 

  1. Konkurs prac licencjackich, magisterskich i doktorskich im. prof. Remigiusza Bierzanka, prowadzony przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk i powalczyć o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub podyplomowa dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Więcej informacji: www.pck.pl/co-robimy/prawo-humanitarne/konkurs-naukowy

 

  1. Konkurs na pracę magisterską Ministra Spraw Zagranicznych jest organizowany corocznie od 1989 r. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej, a także, szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie. Więcej informacji: www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-na-prace-magisterska…

 

  1. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacja Wspomagania Wsi, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz RURBAN Wieś-Miasto-Region zapraszają do udziału w konkursie "Moja SMART wieś", realizowanego w ramach naboru 3/2019 Krajowej sieci obszarów wiejskich. Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, które poprawią jakość życia na wsi. Zgłoszenia oraz prace konkursowe nalezy przesyłać do 15 września 2019 r. na adres smart@irwirpan.waw.pl. WIęcej informacji: www.smart.irwirpan.waw.pl