Kursy szkoleniowe College of Visegrád+ 2020/21 - przedłużona rekrutacja

Data wydarzenia 15-06-2020
Kategoria wydarzenia Seminarium

Instytut Studiów Strategicznych Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie we współpracy z wykładowcami z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Metropolitalnego w Pradze, Uniwersytetu Pawła Józefa Šafárika w Koszycach oraz Uniwersytetu w Białymstoku zachęcają studentów, absolwentów i młodych praktyków do udziału w programie szkoleniowym College of Visegrád+ 2020/21, obejmującym:

  • intensywny kurs jesienny, zaplanowany w dniach 21 września - 2 października 2020 r. w Budapeszcie,
  • wirtualny kurs z pracą w grupach projektowych z mentorem, zaplanowany w okresie jesienno-zimowym 2020/21,
  • intensywny kurs zimowy, zaplanowany w dniach 15-26 lutego 2021 r. w Budapeszcie.

Udział w programie zapewni uczestnikom wszechstronną wiedzę na temat kultury, prawa, polityki i gospodarki Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej. Ponadto da uczestnikom szansę podniesienia swych kwalifikacji w zakresie porównawczej analizy procesów prawnych, politycznych i gospodarczych w tych krajach, a także przygotuje do aktywnego udziału w strukturach współpracy ze wskazanym regionem  i w jego ramach.  

Kursy dedykowane są dla studentów prawa lub nauk pokrewnych, którzy do września 2020 r. uzyskali stopień licencjata lub ukończyli trzeci rok studiów magisterskich. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Aplikacje należy przesyłać do 5 lipca 2020 r. na adres visegrad@uni-nke.hu Szczegóły dotyczące programu oraz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie: www.iss.uni-nke.hu/college-of-visegrad/202021-training

Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie. Opłatę rejestracyjną w wysokości 9000 HUF w przypadku studentów Wydziału Prawa UwB, którzy zakwalifikowali się do udziału w programie pokrywa Wydział.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt visegrad@uni-nke.hu lub SzilagyiBalazs@uni-nke.hu