Laureaci konkursu „Młody Cywilista 2019”

W imieniu Zakładu Prawa Cywilnego oraz Koła Nauk Cywilistycznych niezmiernie miło jest nam przedstawić listę laureatów konkursu „Młody Cywilista 2019”:

- Karol Mieczkowski nr indeksu 75366,

- Marta Korzeniecka nr indeksu 75402,

- Szymon Trochimczyk nr indeksu 75433,

- Julia Przestrzelska nr indeksu 74472,

- Urszula A. Zdanowicz nr indeksu 75431,

- Michał Kułakowski nr indeksu 75455.

Lista laureatów obejmuje sześć osób z uwagi na fakt, iż osoby na miejscu nr 5 i 6 uzyskały identyczną liczbę punktów. Wszyscy laureaci otrzymają oceny bardzo dobre z egzaminu z Prawa cywilnego cz. I oraz nagrody książkowe. Zwolnienie z egzaminu z Prawa cywilnego cz. I nie uchyla obowiązku zaliczenia ćwiczeń z tego przedmiotu na zasadach ogólnych.

Serdecznie gratulujemy!