Laureaci konkursu z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

W dniu nia 22 stycznia 2020 r. odbył się kolejny konkurs z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, organizowny przez Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego i Studencie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. Nagrody książkowe w konkursie ufundowało wydawnictwo OD.NOWA. W konkursie wzięło udział ok. 150 studentów z kierunku prawo i administracja. Studenci mieli za zadanie zmierzyć się z wymagającym testem i kazusem. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy za tak liczny udział w konkursie.

Laureaci konkursu:

1. Kewin Bach – 5 z egzaminu, nagroda książkowa
2. Aleksanda Jaroszuk – 5 z egzaminu, nagroda książkowa
3. Tomasz Zalewski – 5 z egzaminu, nagroda książkowa
4. Klaudia Koniecka – 4+ z egzaminu
5. Sandra Orzel – 4+ z egzaminu
6. Marta Korzeniecka – 4+ z egzaminu
7. Anna Kondratowicz – 4 z egzaminu
8. Bartłomiej Korolczuk – 4 z egzaminu
9. Klaudia Pawłowska – 4 z egzaminu
10. Aleksandra Kalinowska – 4 z egzaminu
11. Michał Kułakowski – 4 z egzaminu
12. Weronika Żukowska – 4 z egzaminu

Komitet Organizacyjny Konkursu:
Prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski – Przewodniczący
Członkowie:
Dr Piotr Pietrasz
Dr Krzysztof Teszner
Dr Dominik J. Kościuk
Dr Justyna E. Kulikowska Kulesza
Dr Artur K. Modrzejewski
Mgr Łukasz Kierznowski
Liliana Śliżewska – Prezes SKPA