MCBiEK partnerem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa

W dniu 31 lipca 2019 r. w Ministerstwie Cyfryzacji podpisano porozumienie w sprawie współpracy w ramach Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. Jego sygnatariuszami są: minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiciele NASK, Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawski i Politechniki Warszawskiej.


Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB – sekretarz naukowy ds. współpracy z państwami zachodnimi MCBiEK – został powołany do Rady Katedry, a porozumienie w imieniu MCBiEK podpisała prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk – zastępca dyrektora MCBiEK. Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych jest jedynym partnerem odpowiedzialnym za opracowanie prawnokarnych i kryminologicznych aspektów funkcjonowania sztucznej inteligencji i automatyzacji. Inicjatywa łączy w sobie wiedzę i doświadczenie liderów wśród uczelni technicznych i wybitnych specjalistów prawa posiadających bogate doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Podstawowym celem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa będzie doradzanie i proponowanie rządowi działań wspierających rozwój i stosowanie rozwiązań wykorzystujących Sztuczną Inteligencję. Oprócz monitoringu i badań jej zadaniami będą również proponowanie zmian prawnych dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości oraz wydawanie wytycznych z zakresu etyki.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.gov.pl/web/cyfryzacja/rusza-wirtualna-katedra-etyki-i-prawa