Metody badań i nauczanie kryminologii w XXI wieku - wyzwania i perspektywy

Data wydarzenia 09-12-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Metody badań i nauczanie kryminologii w XXI wieku - wyzwania i perspektywy", organizowanej przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii oraz Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych w dniach 9-10 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Naszym celem jest, aby w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, konferencja była płaszczyzną dyskusji nad wyzwaniami jakie stoją przed kryminologami podejmującymi się nauczania o przyczynach, fenomenie oraz możliwościach zwalczania przestępczości i zjawisk kryminogennych. Jednocześnie, wychodząc poza tradycyjne akademickie oraz teoretyczne ujęcie tych zagadnień, pragniemy także podjąć rozważania w obrębie doświadczeń naukowo-badawczych, kwestii metodologicznych oraz problemów, jakie napotykają badacze zjawiska przestępczości i patologii społecznych.

Poruszane tematy planujemy także odnieść postanowień Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 r. ukierunkowanych na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska w kontekście zapobiegania przestępczości. Jej założenia mają charakter kompleksowy i zmierzają do osiągnięcia ambitnych celów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w skali całego globu. Stanowią szerokie i uniwersalne wyzwania dla całej społeczności międzynarodowej.

W ramach konferencji zaplanowaliśmy także panel dyskusyjny, w którym udział potwierdzili kryminolodzy z czołowych ośrodków akademickich. Przewidujemy także warsztaty dotyczące różnych metod badań prowadzone przez specjalistów w tym zakresie. Pomocną kanwą naszych dyskusji może być najnowsza monografia pt. „Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju” przygotowana przez pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii we współpracy z prof. Sławomirem Redo, która ukaże się niebawem na rynku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Publikacja przybliża historię, stan obecny i dające się przewidzieć zmiany w nauce kryminologii. Jest odejściem od tradycyjnego akademickiego oraz teoretycznego ujęcia tych zagadnień. W sposób szczególny ukazuje problemy zarówno przestępczości, jak i patologii społecznych, według systematyki tej nauki, tj. fenomenologii, etiologii oraz profilaktyki. Wartością dodaną pracy jest uwzględnienie w jej treści założeń Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 r.

Wszelkich informacji udziela komitet organizacyjny pod adresem: konferencja.kryminologia@uwb.edu.pl 

Partnerem konferencji jest Miasto Białystok oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych.


Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji


Partnerzy konferencji: