Mgr Adriana Kuligowska wyróżniona w Konkursie im. dr. Jana Zygmunta Robla

Informujemy, że praca magisterska mgr Adriany Kuligowskiej „Zgwałcenie osoby najbliższej jako przykład typu kwalifikowanego przestępstwa”, której promotorem był dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, została wyróżniona w Konkursie im. dr. Jana Zygmunta Robla, zorganizowanym przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna, w kategorii prace magisterskie.

Mgr Adriana Kuligowska jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk.

Zachęcamy do zapoznania się w informacjami na temat wyników konkursu: www.gov.pl/web/ies/przyznano-nagrody-im-dra-jana-zygmunta-robla-za-rok-akademicki-20192020