Mgr Agnieszka Targońska laureatką konkursu na innowacyjny artykuł naukowy

Mgr Agnieszka Targońska, doktorantka dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, laureatką konkursu

Pani mgr Agnieszka Targońska, doktorantka dr hab. Elżbiety Kużelewskiej, prof. UwB, z Katedry Politologii Wydziału Prawa została laureatką konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, w ramach projektu pt. „Debiut naukowy 2018" - „Zrównoważony Rozwój". Organizatorem konkursu jest biuro prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - posła do Parlamentu Europejskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Nasza laureatka otrzymała zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową pt. „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2018”, która odbędzie się 9 maja 2019 r. w Zabrzu.  Ponadto organizatorzy zapewnili publikację jej tekstu pt. „Procedura nabycia obywatelstwa na podstawie ius sanguinis w Rzeczpospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej jako element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!