Mgr Agnieszka U. Romanowska prelegentem na konferencji Wolno-Niewolni

Dnia 8 marca 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Kampanii Wolno-Niewolni, dotycząca tematyki ofiar handlu ludźmi, której organizatorami byli Lubelski Urząd Wojewódzki, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jednym z prelegentów była mgr Agnieszka Urszula Romanowska, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB. Wygłosiła ona referat pt. „Handel ludźmi w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych”, w którym zaprezentowała wyżej wspomniane przestępstwo na przykładzie kazusów.
 
Serdecznie gratulujemy udanego wystąpienia!