Mgr Aleksandra Stachelska objęła funkcję eksperta z ramienia Polski w projekcie Komisji Europejskiej

Informujemy, że mgr Aleksandra Stachelska, asystent badawczo-dydaktyczny w Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych oraz doktorantka w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydział Prawa objęła funkcję eksperta z ramienia Polski w projekcie Komisji Europejskiej (DG HOME - DG for Migration and Home Affairs) "Study on online identity theft and identity-related crime".

Badania w ramach projektu będą prowadzone w 2021 roku przez poszczególnych ekspertów we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Serdecznie gratulujemy!