Mgr Łukasz Kierznowski laureatem konkursu Preludium NCN na grant badawczy

Informujemy, że mgr Łukasz Kierznowski z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa UwB został laureatem konkursu Preludium, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Otrzymał grant w wysokości ponad 78 tys. zł na realizację projektu badawczego pt. „Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce”. Projekt ten będzie realizowany na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przez najbliższe 2 lata.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!