Mgr Łukasz Kierznowski wybrany na członka RGNiSW

Informujemy, że mgr Łukasz Kierznowski z Wydziału Prawa UwB został wybrany na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2020-2021.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) to instytucja przedstawicielska systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Organy władzy publicznej zasięgają jej opinii m.in. w sprawach:
- zasad działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania uczelniami oraz w sprawach studentów, doktorantów i kadry naukowej,
- projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki,
- projektów aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Ponadto RGNiSW współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa oraz może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Serdecznie gratulujemy Panu Magistrowi!