Mgr Łukasz Kierznowski wybrany przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Mgr Łukasz Kierznowski z Katedry Prawa Administracyjnego na czele Krajowej Reprezentacji Doktorantów…

W dniu 8 grudnia 2018 r. na Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr Łukasz Kierznowski z Katedry Prawa Administracyjnego został wybrany Przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów.


KRD jest organizacją przedstawicielską systemu szkolnictwa wyższego i nauki, reprezentującą głos ponad 40 tys. polskich doktorantów. KRD tworzą przedstawiciele samorządów doktorantów działających w polskich uczelniach i instytutach badawczych.