Mgr Maksymilian Szal zaproszony do grupy ds. rejestrów rozproszonych i blockchain

Mgr Maksymilian Szal zaproszony do grupy roboczej  ds. rejestrów rozproszonych i blockchain powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji

Mgr Maksymilian Szal, doktorant z Katedry Prawa Cywilnego, Zakładu Prawa Handlowego Wydziału Prawa UwB został zaproszony do udziału w powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji Grupie roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Celem Grupy jest budowanie świadomości podmiotów prywatnych i publicznych w przedmiocie możliwości wykorzystania technologii blockchain poprzez m.in. stworzenie warunków dla rozwoju polskich projektów związanych z kryptowalutami, zapewnienie państwu możliwości odpowiedniego nadzoru nad projektami blockchain, czy też umożliwienie wykorzystania technologii blockchain na potrzeby procesów w administracji oraz biznesie.

W wyniku ustaleń, które nastąpiły 31 stycznia 2019 r. mgr Maksymilian Szal wyraził chęć czynnego udziału w podzespole ds. instrumentów finansowych oraz udziału w roli obserwatora w podzespole ds. instrumentów płatności.