Mgr Piotr Czeczot laureatem VIII edycji „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”

Mgr Piotr Czeczot, doktorant Wydziału Prawa został zwycięzcą VIII edycji konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych w roku akademickim 2017/2018.

Pracę pt. „Istota II poprawki do Konstytucji USA” mgr Piotr Czeczot napisał pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Bożyka, prof. UwB.

Serdecznie gratulujemy!