Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Current legal challenges: international migration in the context of globalization”

W dniu 23 października 2020 r. o godz. 9:00 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa On-line nt. „Current legal challenges: international migration in the context of globalization”.

Zorganizowanie tej konferencji jest efektem wieloletniej współpracy naukowej dr hab. prof. UwB Mieczysławy Zdanowicz i dr hab., prof. UwB Anny Doliwa-Klepackiej z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Y. Fedkovycha w Czerniowcach (Ukraina).

Tegoroczna konferencja stanowi kontynuację (tym razem w formule on-line) corocznych międzynarodowych spotkań naukowych organizowanych wspólnie przez Zakład Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedrę Prawa Prywatnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Y.Fedkovycha w Czerniowcach (Ukraina).

Organizatorem konferencji z ramienia Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jest dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB (doliwa_klepacka@uwb.edu.pl).

→ Program konferencji ←