Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo & Mediacja”

Data wydarzenia 06-12-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo & Mediacja”, która odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa UwB. Konferencja jest współorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką w Białymstoku, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Białymstoku, Izbę Przemysłowo Handlową oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju metod ADR (alternative dispute resolution). Prelegentami będą wybitni teoretycy i praktycy mediacji z Polski, jak również z Belgii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Grecji, Włoch i Litwy. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.

Kultywując dobre praktyki oraz potrzebę krzewienia idei mediacji, pierwsze 50 zgłoszeń zainteresowanych pracowników lub studentów z innych ośrodków akademickich będzie zwolnionych z opłaty konferencyjnej w wysokości 100 PLN (25 Euro). Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu w Białymstoku są zwolnieni z opłaty konferencyjnej w wysokości 100 PLN (25 Euro). Pozostałe opłaty dotyczą wydarzeń towarzyszących i są fakultatywne dla uczestników.

Zgłoszenia na konferencję należy kierować na adres: mediacja.bialystok@adwokatura.pl do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem wypełnionego formularza rejestracji.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji (dostępnym w jęzuku polskim i angielskim) oraz do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.