Nabór do Studenckiej Poradni Prawnej

Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa UwB, ogłasza nabór na przyszły rok akademicki do sekcji prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz międzynarodowego. Ogłoszenie skierowane jest do studentów III i IV roku prawa studiów stacjonarnych oraz studentów III roku administracji I lub II stopnia.

Osoby zainteresowane proszonę są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym zawierającym wskazanie wybranej sekcji  na adres e-mail: spp.wp.uwb@gmail.com do dnia 10 maja 2019 r.

O przyjęciu do Poradni zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 13-17 maja 2019 r., a ich terminy zostaną wywieszone wkrótce w gablocie obok pokoju 119.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.facebook.com/spp.uwb/