Nabór do Studenckiej Poradni Prawnej

Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa UwB, ogłasza nabór na przyszły rok akademicki do sekcji prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, międzynarodowego oraz sekcji ds. uchodźców.

Ogłoszenie skierowane jest do studentów IV i V roku prawa oraz studentów I roku administracji II stopnia.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym zawierającym wskazanie wybranej sekcji na adres e-mail: poradnia@uwb.edu.pl.

Więcej informacji znajduje się w wydarzeniu na Facebooku.