Nominacje Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. zw. dr hab. Robert W. Ciborowski wręczył nominacje nowo mianowanym prodziekanom wydziałów oraz, zastępcom dyrektorów instytutów i filii UwB w Wilnie. Nominowani rozpoczną swoje kadencje z dniem 1 października 2019 r. Na Wydziale Prawa wybrani zostali następujący pracownicy:

- dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB – prodziekan ds. nauki,
- dr Artur Olechno – prodziekan ds. dydaktyki,

- prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski – prodziekan ds. rozwoju,
- dr Arkadiusz Krzysztof Bieliński – zastępca dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatycznego.

 

Zgodnie z nowym statutem uczelni nowi prodziekani, zastępcy dyrektorów instytutów, a także zastępca dyrektora filii w Wilnie będą sprawować swoje funkcje do 31 sierpnia 2020 r.

Serdecznie gratulujemy!

 

Fot.: Galeria UwB