Nowa decyzja Dziekana Wydziału Prawa dotycząca prowadzenia zajęć w trybie zdalnym

W związku nowym z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komunikatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku dostępnym na stronie internetowej www.uwb.edu.pl, dotyczącym przedłużenia realizacji zajęć w trybie zdalnym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową Decyzją nr 21 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa UwB.

Prosimy o jej uważne przeczytanie i zastosowanie się do jej postanowień.