Nowa decyzja Dziekana Wydziału Prawa

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Decyzją nr 24 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminów organizacji semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 dla wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa oraz w sprawie zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Prawa.