Nowi członkowie Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP

Informujemy, że prof. dr hab. Mariusz Popławski, Dziekan Wydziału Prawa UwB oraz dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB, zostali Członkami Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, stanowiącą organ doradczy Rzecznika.

Rada powstała w grudniu 2020 r. i skupia aktualnie przedstawicieli wszystkich uczelni ekonomicznych w Polsce, delegowanych przez rektorów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, a także naukowców zaproszonych przez Rzecznika.

Serdecznie gratulujemy!