Nowy wykaz listy czasopism MEiN

W dniu 1 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych. Wśród wykazu znalazły się między innymi:

Serdecznie gratulujemy!