Obszar szkolnictwa wyższego i nauki - jakie zmiany wprowadza druga tarcza antykryzysowa?

W związku z regulacjami zawartymi w ustawie z 16 kwietnia 2020 r. tzw. tarczy antykryzysowej informujemy o najistotniejszych kwestiach dotyczących obszaru szkolnictwa wyższego i nauki:

  • przedłużenie ważności legitymacji studenckich, doktoranckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego bez obowiązku potwierdzania ich ważności na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na nich kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu,
  • możliwość przyznania zapomogi studentom i doktorantom bez obowiązku stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • na wniosek kredytobiorcy, złożony do końca roku akademickiego 2019/2020, będzie możliwe zawieszenie spłaty kredytu studenckiego o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  • egzaminy będą mogły odbywać się online - dotyczy to zarówno egzaminów semestralnych i egzaminów dyplomowych na studiach, jak i obrony pracy doktorskiej oraz kolokwium habilitacyjnego,
  • Rektorzy otrzymają większe uprawnienia: będą mogli wydawać zarządzenia w sprawach należących do obowiązków senatu uczelni w przypadku, gdy działanie tego organu nie będą możliwe, a podjęcie decyzji będzie niezbędne dla zapewniania ciągłości funkcjonowania uczelni,
  • posiedzenia organów PAN (zgromadzenia ogólnego, prezydium oraz komisji i zespołów doradczych) będą mogły być przeprowadzane online.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.gov.pl/web/nauka/rozwiazania-dla-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-drugiej-tarczy-antykryzysowej