Odbiór decyzji stypendialnych

Informujemy, że decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego oraz stypendium za średnią ocen można odebrać już od dzisiaj, tj. 12 grudnia 2019 r., w godzinach 10:00-15:00 w dziekanatach. Prosimy o możliwie jak najszybsze stawiennictwo.