Odznaczenia państwowe dla dydaktyków Wydziału Prawa UwB

Serdecznie gratulujemy

Dnia 6 marca 2019 r. 44 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, w tym 7 dydaktyków z Wydziału Prawa, odebrało odznaczenia państwowe z rąk Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymali dr hab. Piotr Konrad Fiedorczyk, prof. UwB, prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk oraz dr hab. Joanna Agnieszka Radwanowicz-Wanczewska. Brązowy medal za długoletnią służbę otrzymali dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, dr Dominik Jakub Kościuk, dr hab. Marcin M. Łysko oraz dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB.

Odznaczenia i gratulacje zasłużonym pracownikom złożyli Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor UwB. Ceremonia wręczenia odznaczeń miała miejsce w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

 

Fot.: galeria UwB