Odznaczenia państwowe dla dydaktyków Wydziału Prawa

Z dumą informujemy iż dnia 25 kwietnia 2019 r. podczas posiedzenia Senatu UwB, zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2018 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, pracownicy naukowi Wydziału Prawa UwB zostali uhonorowani następującymi odznaczeniami państwowymi:
– Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – dr hab. Anetta Breczko z Zakładu Teorii Prawa i Filozofii Prawa,
– Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska z Katedry Prawa Pracy,
– Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB z Katedry Politologii.

Serdeczne gratulujemy!

 

Fot.: galeria UwB