Oferta wyjazdów akademickich dla kadry i studentów

W imieniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zachęcamy do skorzystania z oferty programów wymiany akademickiej (naukowców i studentów) w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej m.in. z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim. Wydział Prawa UwB ma podpisane umowy z uniwersytetami m.in. na Białorusi, Ukrainie, w Kazachstanie czy Czechach. Osoby zainteresowane wymianą akademicką mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 20 grudnia 2019 r. Zachęcamy do kontaktu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej dr Izabelą Kraśnicką (krasnicka@uwb.edu.pl).

Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2019/naukowcy