Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Nieletni sprawcy i małoletnie ofiary – aspekty prawne i kryminologiczne”

Data wydarzenia 28-04-2021
Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii wraz z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nieletni sprawcy i małoletnie ofiary – aspekty prawne i kryminologiczne”. Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej (wideokonferencja), za pośrednictwem odpowiedniego komunikatora.

Konferencja poświęcona jest problematyce nieletnich sprawców i małoletnich ofiar w ujęciu prawnym i kryminologicznym. Zachęcamy do zaprezentowania rozważań o charakterze prawnym, związanych z osobami o statusie dziecka, które weszły w konflikt z prawem karnym bądź z zasadami współżycia społecznego, tudzież stały się ofiarami przestępstw. Zaproszenie kierowane jest także do osób, które chciałby podjąć rozważania naukowe związane z przestępczością nieletnich, odnosząc się do jej etiologii, fenomenu oraz profilaktyki. Mile widziane są także referaty na temat dzieci jako ofiar przestępstw w ujęciu kryminologicznym.

Konferencja adresowana jest zarówno do studentów (kierunków: prawo, administracja, kryminologia, socjologia, pedagogika, psychologia) oraz doktorantów, jak i przedstawicieli nauki oraz praktyki, ponieważ̇ przewidujemy panel ekspercki. Przewidywany czas wystąpienia to 15 minut (prosimy o zachowanie dyscypliny naukowej). Uczestnictwo czynne w konferencji jest bezpłatne. Bezpłatne uczestnictwo bierne przewidziane jest tylko dla ograniczonej liczby osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowanie udziałem czynnym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz stworzenie krótkiego abstraktu swojego wystąpienia (do 2 000 znaków ze spacjami). Możliwość nadsyłania zgłoszeń do 14 kwietnia 2021 r. Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział. Certyfikaty zostaną wystawione w formie elektronicznej oraz przesłane na wskazany adres e-mail w formularzu, do 7 dni od zakończenia konferencji.

 
Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku i do zapoznania się z harmonogramem Konferencji.
 
Uprzejmie informujemy, że Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Nieletni sprawcy i małoletnie ofiary - aspekty prawne i kryminologiczne" została objęta patronatem Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych.