Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”

Data wydarzenia 22-04-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

W imieniu Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, która odbędzie się w dniach 22 – 23 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej.

Światowa pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 zmusiła wszystkich do zmiany sposobu funkcjonowania sektora prywatnego oraz sektora publicznego, w tym klinik prawa. Kliniki prawa zostały zobligowane do dostosowania warunków pracy zarówno w sferze organizacyjnej – przyjmowania i rejestrowania spraw, komunikacji wewnętrznej pomiędzy członkami klinik czy bezpośredniego kontaktu z Klientami, jak i merytorycznej – w konsekwencji częstych zmian prawodawczych, począwszy od marca 2020 r. Z uwagi na to, proponowana tematyka konferencji bez wątpienia zasługuje na poddanie jej rozważaniom, zarówno z perspektywy teorii, jak i praktyki.

Na Państwa zgłoszenia, które powinny zostać zarejestrowane w elektronicznym formularzu czekamy do 28 marca 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru tematów najbardziej wpisujących się w tematykę konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Proponowany zakres tematyczny wystąpień na OKN „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”:

 

 1. Praca w klinikach prawa w czasie epidemii:
 • dotychczasowe doświadczenia z pracy w reżimie sanitarnym;
 • dostęp do klinik prawa w czasie epidemii;
 • dobre praktyki i wymiana doświadczeń związana z koniecznością dostosowania pracy w klinice do dotychczasowych wymogów sanitarnych;
 • szanse i kierunki rozwoju nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz pracy klinik prawa w świetle dotychczasowych doświadczeń.

 

 1. Zmiany w przepisach związane z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii:
 • modyfikacje przepisów prawa materialnego i proceduralnego oraz wynikające z nich konsekwencje dla jednostek w zakresie:
  • prawa i postępowania cywilnego,
  • prawa i postępowania administracyjnego,
  • prawa i postępowania karnego,
  • prawa gospodarczego,
  • mediacji i polubownego rozstrzygania sporów;
 • ocena zgodności wprowadzonych zmian z zasadami prawa (konstytucyjnymi oraz zasadami poszczególnych gałęzi);
 • próba oceny wpływu intertemporalnych przepisów na poszczególne procedury oraz jednostki;
 • próba sformułowania postulatów de lege ferenda w oparciu o dotychczasowo dokonane zmiany na przyszłość;
 • ocena dokonanych zmian z perspektywy osób profesjonalnie zajmujących się szeroko pojmowaną pomocą prawną (przedstawiciele organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej, przedstawicieli korporacji prawniczych, przedstawicieli służb).

 

 1. Zmiany w dostępie do instytucji publicznych (m.in. organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości – sądów i prokuratury) w czasie stanu epidemii:
 • ocena zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznie obowiązującego określających zasady dostępu do instytucji publicznych;
 • ocena zastosowanych ograniczeń z perspektywy konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela;
 • próba sformułowanie postulatów de lege ferenda odnośnie dostępu do instytucji publicznych na wypadek zaistnienia tożsamej sytuacji w przyszłości;
 • zmiany w dostępie do informacji publicznej w czasie trwania stanu epidemii i ich wpływ na konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela.

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Andrzej Sakowicz
dr hab. Izabela Kraśnicka
dr Arkadiusz Bieliński
dr Marta J. Skrodzka 

Komitet organizacyjny:

mgr Sylwia Łazuk
mgr Łukasz Presnarowicz
mgr Monika Winckiewicz
mgr Weronika Sołkiewicz
mgr Aleksandra J. Lewandowska
mgr Paulina Zadykowicz
mgr Patryk Topolski
Katarzyna Grzymkowska
Mariusz Trzonkowski

Kontakt:

mgr Sylwia Łazuk
tel. 512 210 961
mail: poradnia@uwb.edu.pl 

Link do wydarzenia na Facebooku: www.facebook.com/events/443511400208458