Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”

Data wydarzenia 09-12-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii wraz z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”. Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. w formie zdalnej (wideokonferencja), za pośrednictwem odpowiedniego komunikatora.

Konferencja poświęcona jest problematyce przestępczości i prawa karnego. W związku z tym, zapraszamy do przesyłania propozycji referatów dotyczących różnych rodzajów przestępczości w innych krajach Europy. Zachęcamy do wygłaszania prelekcji nawiązujących do zestawienia danych z kilku państw, ich porównania i analizy. Zapraszamy również do wygłaszania rozważań na temat prawa karnego w ujęciu komparatystycznym.

Konferencja adresowana jest zarówno do studentów (kierunków studiów takich jak m.in.: prawo, administracja, kryminologia, socjologia, stosunki międzynarodowe) oraz doktorantów, jak i przedstawicieli nauki oraz praktyki, ponieważ przewidziane zostały także panele eksperckie.

Oczekiwany czas wystąpienia to 15 minut (prosimy o zachowanie dyscypliny czasowej). Uczestnictwo czynne w konferencji jest bezpłatne.

 

Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział.

Certyfikaty zostaną wystawione w formie elektronicznej oraz przesłane na wskazany adres e-mail w formularzu, do 7 dni od zakończenia konferencji.

OKN Przestępczość i prawo karne w Europie ujęcie komparatystyczne 9.12.2021 - Harmonogram

Komitet naukowy:

  • Prof. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski
  • Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk
  • Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
  • Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
  • Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: knpkik@uwb.edu.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji!

Komitet organizacyjny:

Zarząd Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii: Martyna Zajkowska, Gabriela Derehajło, Gabriela Ożlańska i Kacper Dziekoński wraz z opiekunem – dr Emilią Jurgielewicz- Delegacz.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne” została objęta patronatem Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Patronatu udzielił również Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - prof. dr hab. Mariusz Popławski.

W związku z objęciem patronatem przez Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii, istnieje możliwość opublikowania najlepszych, wygłoszonych podczas obrad referatów w Biuletynie Kryminologicznym.

Zapraszamy do zgłaszania referatów (czynny udział) i propozycji artykułów celem publikacji w Biuletynie Kryminologicznym. Osoby zainteresowane zachęcamy do odznaczenia w formularzu rejestracyjnym czynnego uczestnictwa chęci publikacji referatu przez Biuletyn Kryminologiczny. Decyzje Komitetu Naukowego, co do rekomendowanych referatów, które miałyby być opublikowane w Biuletynie Kryminologicznym zostaną przekazane Państwu po grudniowych obradach.

Od 26-go numeru Biuletyn Kryminologiczny składa się z dwóch podstawowych działów. Pierwszy z nich, to artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii. Drugi zaś, to informacje naukowe, na które składają się sprawozdania z kryminologicznych konferencji naukowych; informacje o aktualnie prowadzonych badaniach kryminologicznych oraz informacje o najnowszych publikacjach z zakresu kryminologii i recenzje książek o tematyce kryminologicznej.

Zapraszamy oraz zachęcamy do śledzenia dalszych wydarzeń i spotkań organizowanych oraz współorganizowanych przez Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii.

W dalszym ciągu przyjmowane są zgłoszenia udziału w Konferencji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku.

Sprawozdanie z Konferencji.