OKN on-line „Patologie społeczne we współczesnym świecie - aspekty prawne i kryminologiczne”

Data wydarzenia 12-06-2020
Kategoria wydarzenia Seminarium

Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii wraz z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Patologie społeczne we współczesnym świecie - aspekty prawne i kryminologiczne”. Konferencja odbędzie się12 czerwca 2020 r. w formie zdalnej.

Zjawisko patologii społecznej wywołuje coraz większe zainteresowanie we współczesnym świecie, ze względu na rosnącą skalę różnych jej przejawów. Zgodnie z definicją obecną w literaturze patologię społeczną można określić jako negatywne zjawisko społeczne, uwzględniające następujące warunki: naruszenie norm społecznych, destruktywność zachowania, występowanie w większej zbiorowości lub w skali masowej oraz konieczność występowania działań profilaktycznych. Wśród głównych form zjawiskowych wyróżnić można alkoholizm, narkomanię, prostytucję, przemoc, samobójstwa, subkultury młodzieżowe oraz sekty. Jednakże ze względu na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii oraz przemian społecznych pojawiają się coraz to nowe, nieznane wcześniej formy zjawiskowe. Kompleksowe poznanie wszelkich mechanizmów związanych z tymi negatywnymi zjawiskami społecznymi jest konieczne, aby podejmować skuteczne działania interwencyjne, będące przedmiotem profilaktyki i resocjalizacji.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące etiologii, fenomenologii oraz profilaktyki i zwalczania patologii społecznych we współczesnym świecie. Patologie społeczne są przedmiotem zainteresowania interdyscyplinarnego, dlatego do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych związanych nie tylko z kryminologią i prawem karnym, ale również z innymi dziedzinami prawa. Zaprezentowanie aktualnych form zjawiskowych oraz problemów z nimi związanych, pomoże wskazać nie tylko ich możliwe związki z przestępczością, ale również potrzebę reakcji różnych dziedzin prawa. Konferencja będzie wspaniałą okazją do merytorycznej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk naukowych.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym w konferencji proszone są o wysłanie krótkiego abstraktu swojego wystąpienia (do 2000 znaków ze spacjami) za pomocą formularza. Przewidywany czas na wygłoszenie referatu to 10 minut. Prosimy o przygotowanie ewentualnej prezentacji na nośniku zewnętrznym typu pendrive.

Referaty zostaną wyłonione przez Komitet Naukowy w składzie:
Prof. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski,
Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk,
Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska.

Harmonogram zgłoszeń:
- 9 czerwca 2020 r. – przyjmowanie zgłoszeń udziału w konferencji i nadsyłanie abstraktów,
- 10 czerwca 2020 r. – ogłoszenie referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia podczas konferencji.