OKN „Proces karny na przestrzeni lat - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

Data wydarzenia 08-05-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Mamy zaszczyt poinformować, iż Studenckie Koło Nauk Penalnych działające przy Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa UwB oraz Studenckie Koło Historii Prawa działające przy Katedrze Filozofii i Historii Prawa Wydziału Prawa UwB wspólnie podjęły inicjatywę organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Proces karny na przestrzeni lat - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Konferencja ta odbędzie się dnia 8 maja 2019 r. na Wydziale Prawa UwB.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki wieloletniej ewolucji regulacji prawnej procesu karnego, jego współczesnego kształtu oraz możliwych zmian na przyszłość. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących problematyki rozwoju procesu karnego.

 

Informacje organizacyjne:

1. Udział czynny i bierny w konferencji
Osoby zainteresowane udziałem czynnym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podania abstraktu (maksymalnie 250 słów) do dnia 19 kwietnia 2019 r. Informacje o zakwalifikowaniu się abstraktów zostaną rozesłane droga mailową przez komitet organizacyjny do dnia 21 kwietnia 2019 r.
Przewidywany czas wygłoszenia referatu na panelu eksperckim wynosi 20 minut, na panelu doktoranckim i studenckim 10 minut.
Udział czynny w panelu eksperckim jest bezpłatny.
Udział czynny w panelu doktoranckim i studenckim podlega opłacie konferencyjnej 30zł.
Na opłatę składają się: przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa oraz materiały konferencyjne.
Osoby zainteresowane udziałem biernym proszone są o zgłoszenie się w dniu konferencji do rejestracji w celu odebrania certyfikatu.

Formularz zgłoszeniowy

2. Koszta
Opłatę należy uiścić po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi co do zakwalifikowania się jako uczestnik czynny konferencji od 21 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r.
Płatności za uczestnictwo w konferencji należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy zgodnie z poniższymi danymi:

Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
Numer konta:
86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
Tytuł: „Proces karny + imię i nazwisko uczestnika”

Wszelkie pytania należy kierować do sekretarzy konferencji:

Studenckie Koło Nauk Penalnych - Justyna Jarocka (justynajarocka96@gmail.com)
Studenckie Koło Historii Prawa - Michał Stokowski (michal.pawel.stokowski@gmail.com)

 

Link do wydarzenia na Facebooku