OKN „Przestępczość gospodarcza z perspektywy prawa podatkowego i nauk penalnych”

Data wydarzenia 12-12-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Studenckie Koło Nauk Penalnych oraz Koło Naukowe Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podjęły się wspólnej inicjatywy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość gospodarcza z perspektywy prawa podatkowego i nauk penalnych”. Konferencja ta odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa UwB.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki przestępczości gospodarczej w ujęciu prawa podatkowego, jak również szeroko rozumianych nauk penalnych (m.in. prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego procesowego, kryminologii, wiktymologii, kryminalistyki).

Osoby zainteresowane udziałem czynnym proszone są o przesłanie abstraktów (maksymalnie 250 słów) do dnia 24 listopada 2019 r. na adres: knpp.uwb@gmail.com. Przewidywany czas wygłoszenia referatu wynosi 10 minut. Udział czynny w konferencji podlega opłacie konferencyjnej 30 zł. Na opłatę składają się: przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa oraz materiały konferencyjne. Osoby zainteresowane udziałem czynnym zostaną poinformowane przez komitet organizacyjny drogą mailową o zakwalifikowaniu się abstraktów do dnia 26 listopada 2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem biernym są proszone o zgłoszenie się w dniu konferencji do rejestracji, w celu odebrania certyfikatu.
W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z sekretarzami konferencji:

  • Studenckie Koło Nauk Penalnych - Justyna Jarocka
    e-mail: justynajarocka96@gmail.com
  • Koło Naukowe Prawa Podatkowego - Krzysztof Chmielewski
    e-mail: k.chmielewski1996@gmail.com

Zapraszamy serdecznie do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.