OKN ,,Rozwój technologii w aspekcie prawnoautorskim i filozoficznym”

Data wydarzenia 26-04-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu, Studenckie Koło Filozofii Prawa oraz Koło Naukowe Teorii Społecznych mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ,,Rozwój technologii w aspekcie prawnoautorskim i filozoficznym", która odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem platformy Blackboard.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wywiera ogromny wpływ na wiele aspektów życia i nauki. Nieustanny rozwój wymusza dostosowanie dotychczas obowiązujących regulacji prawnych jak również tworzenie nowych przepisów, odpowiadających zachodzącym zmianom.

Celem konferencji jest dokonanie analizy regulacji prawnych dotyczących nowoczesnych technologii, przede wszystkim w aspekcie prawa własności intelektualnej oraz omówienie zmian w funkcjonowaniu społeczeństwa i w jego postrzeganiu rzeczywistości w aspekcie filozoficznym. W związku ze wzrostem wpływu nowych rozwiązań na życie społeczno-gospodarcze, niezwykle istotne jest przeanalizowanie szans i zagrożeń jakie ze sobą niosą w obu aspektach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy. Opłata konferencyjna nie jest wymagana.

Czas wystąpienia wynosi 15 minut. Nabór abstraktów trwa do 16 kwietnia 2021 r. Abstrakt powinien zawierać nie więcej niż 300 słów, określać główne tezy wystąpienia, posiadać bibliografię (nie wlicza się do ww. limitu słów). Wymogi edytorskie: czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1.5, wyjustowany tekst, format pliku pdf.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszych zgłoszeń.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować drogą mailową na adres: technologiauwb@gmail.com

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.