Ordered Liberty School in Central Europe, Budapeszt, Węgry, 11-23 lipca 2022

Letnia Szkoła Ordered Liberty w Budapeszcie jest efektem współpracy Programu Ordered Liberty na Uniwersytecie Louisville, Kentucky (USA) i Węgierskiego Uniwersytetu Służby Publicznej (University of Public Service). Każdego lata profesorowie prawa ze Stanów Zjednoczonych i Węgier spotykają się w Budapeszcie, aby prowadzić kursy skupione wokół idei "uporządkowanej wolności". Letnia szkoła Ordered Liberty w Budapeszcie stara się pomóc studentom w zidentyfikowaniu właściwych rozwiązań w zakresie praworządności, sprawiedliwości i wolności.

Prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie listu motywacyjnego w języku angielskim (2000-3000 znaków) oraz szczegółowego CV na adres bartokigonczy.balazs@uni-nke.hu. W temacie maila należy wpisać "List motywacyjny". Prosimy nie przesyłać żadnych innych dokumentów. Spóźnione lub niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.

Termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2022 r. o godz. 24:00 (CET). Osoby zainteresowane zostaną powiadomieni o wynikach do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej organizatora: https://en.uni-nke.hu/study-programs/summer-schools/ordered-libertyschool/general-information.