Patronat honorowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Informujemy, że Adam Abramowicz - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, udzielił honorowych patronatów dwóm ważnym inicjatywom Wydziału Prawa:
  • „Seminariom Prawnym dla Biznesu”, organizowanym we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Podlaskim Klubem Biznesu
  • Studiom niestacjonarnym I stopnia na kierunku Prawo i podatki w biznesie, które zostaną uruchomione od roku akademickiego 2021/2022.