Pismo przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw Konferencji o przyszłości Europy, pana posła Kacpra Płażyńskiego

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma

Przewodniczący Podkomisji stałej do spraw Konferencji o przyszłości Europy - poseł Kacper Płażyński w piśmie skierowanym do Dziekana Wydziału Prawa UwB - prof. dr. hab. Mariusza Popławskiego, zaznacza, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej było najbardziej jak dotąd dobitnym dowodem kryzysu, w jakim znalazła się nasza Wspólnota. Jak wskazuje, biorąc pod uwagę wszystkie niekorzystne, nasilające się procesy, takie jak m.in. alienacja europejskiej klasy urzędniczej czy, poprzez łamanie przez unijne organy zasady proporcjonalności, coraz dalej idące podważanie suwerenności systemów prawnych państw członkowskich, niezwykle ważne jest podjęcie debaty na ten temat. Wezwaniem do otwartej dyskusji w powyższej kwestii jest Dezyderat w sprawie konieczności pogłębionej analizy przyczyn wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz respektowania przez organy Unii Europejskiej zapisów traktatów europejskich stanowiących wyłączne ramy jej funkcjonowania. Pan Przewodniczący, zachęcając do podjęcia odważnej i rzetelnej dyskusji przesyła treść ww. dokumentu.

Dezyderat nr 2 Komisji do Spraw Unii Europejskiej uchwalony na 78 posiedzeniu w dniu 22 lipca 2021 roku do Ministra do spraw Unii Europejskiej w sprawie konieczności pogłębionej analizy przyczyn wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz respektowania przez organy Unii Europejskiej zapisów traktatów europejskich stanowiących wyłączne ramy jej funkcjonowania.