Podpisanie porozumienia o współpracy z Izbą Administracji Skarbowej

W dniu 21 lipca 2021 r. Wydział Prawa UwB podpisał porozumienie o współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Jesteśmy uznaną i nowoczesną jednostką, prowadzącą działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk prawnych. Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi sektora prywatnego, społecznego, gospodarczego i publicznego w celu popularyzacji wiedzy i kultury prawnej. Natomiast Krajowa Administracja Skarbowa, w skład której wchodzi Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, wykonuje zadania m.in. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr oraz prowadzi prace badawcze dotyczące zjawisk występujących w zakresie jej działalności.

Wyrażamy przekonanie, że współpraca przyniesie obopólne, wymierne i długofalowe korzyści. Dzięki temu nasi studenci zostaną wzbogaceni nie tylko o wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności i kompetencje. Jest to również chęć wsparcia w poszerzaniu wiedzy i rozwoju umiejętności wśród pracowników administracji publicznej.
Porozumienie szczególnie dotyczy dwóch nowych kierunki studiów - Prawo i podatki w biznesie (I stopnia) i Doradztwo Podatkowe i Administracja Skarbowa (II stopnia), które poszerzają ofertę dydaktyczną Uniwersytetu. Oferta obu kierunków jest bardzo dokładnie przemyślana i bazuje na dorobku naszych pracowników, którzy tworzą bardzo silną kadrę dotyczącą prawa podatkowego.” – Dziekan Wydziału Prawa UwB, prof. dr hab. Mariusz Popławski.

Porozumienie przewiduje zamiar współdziałania w zakresie wsparcia merytorycznego w prowadzeniu studiów oraz doskonalenia programów kształcenia. Wspólnego prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jak również organizacji praktyk studenckich.

„Dwa nowe kierunki studiów to również oferta, z której mogą skorzystać pracownicy i funkcjonariusze KAS. Ukończenie tych kierunków pozwoli na podwyższenie ich wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych.” - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Wojciech Orłowski.