Podpisanie umowy o współpracy między Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku a Krajową Izbą Doradców Podatkowych

W dniu 22 czerwca 2022 r. gościem Wydziału Prawa był Dariusz Grabowski - Przewodniczący Zarządu Podlaskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy między Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a Krajową Izbą Doradców Podatkowych. 

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy KIDP, a WP UwB dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie:

  • wsparcia merytorycznego oraz doskonalenia programów kształcenia z naciskiem na kierunki Prawo i podatki w biznesie oraz Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa,
  • inicjowania i prowadzenia badań w obszarze prawa podatkowego i prawa celnego,
  • organizacji praktyk dla studentów Wydziału Prawa,
  • wsparcia studentów i doktorantów WP UwB przy przygotowywaniu prac licencjackich, magisterskich czy rozpraw doktorskich.