Podpisanie umowy o współpracy między Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku a Naczelną Radą Adwokacką

W dniu 21 czerwca 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Przemysław Rosati był gościem Wydziału Prawa. Podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy między Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a Naczelną Radą Adwokacką. Po uroczystości podpisania umowy odbył się wykład Pana Prezesa Przemysława Rosatiego zatytułowany „Odwaga, niezależność, wolność - Adwokatura. Wyzwania, które przed nami".

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Naczelną Radą, a Wydziałem Prawa UwB dotyczy wzajemnej pomocy w ramach swoich kompetencji, mając na celu, jak najlepsze efekty w obszarze badawczym i dydaktycznym obejmującym wspólny przedmiot zainteresowań w zakresie nauk prawnych.

Dla właściwej realizacji przyjętych celów zadeklarowano m.in.:

  • zaproszenia dla pracowników i współpracowników NRA do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Prawa,
  • organizację wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych zwłaszcza do studentów na kierunku prawo,
  • przyjmowanie studentów na praktyki i staże.

Śmiem twierdzić, że do tej pory na Wydziale Prawa samorząd zawodowy adwokatów nie był reprezentowany na takim poziomie. Ta umowa pogłębi tą współpracę, która już w chwili obecnej jest realizowana - powiedział prof. dr hab. Mariusz Popławski, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.