Podziękowanie za oddanie głosów na projekt M21 w Budżecie Obywatelski 2020

Drodzy sympatycy Wydziału Prawa, w imieniu Kolegium Dziekańskiego oraz całej społeczności akademickiej składamy najserdeczniejsze podziękowania za nieocenioną pomoc i poparcie projektu ogólnomiejskiego w Budżecie Obywatelskim 2020 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej”.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone pod koniec października 2019 r.