Pomimo wakacji nasze działania w ramach Projektu finansowanego z Programu Erasmus+

Pomimo wakacji nasze działania w ramach Projektu finansowanego z Programu Erasmus+ : „Wspieranie integracyjnego i sprawiedliwego środowiska dla uczniów szkół średnich w szkołach międzykulturowych za pomocą nowej metody pedagogicznej opartej na praktykach restoratywnych i uczeniu się społecznie i emocjonalnie” - „Fostering inclusive and faire environment for secondary students at intercultrural school settings through a novel pedagogical methods based on restorative practices and social emotional learning” nie słabną.

Partnerzy projektu tworzą wideo tutoriale dotyczące działań edukacyjnych, które mają być wykorzystywane w klasach w oparciu o metodologię Fair School.

Są one kluczowym elementem metodologii projektu i pomagają nauczycielom i ich uczniom rozwijać kompetencje w zakresie nauki i uczenia się. Jest wiele zalet takiej metody, m. in:
- indywidualne i unikalne doświadczenie edukacyjne, w ramach którego nauczyciele mogą dostosować lekcje i działania do środowiska nauczania w swojej szkole, a nawet do konkretnej klasy;
- poprawa nastawienia do nauczania i dynamiki szkoły: nauka jest bardziej przyjemna dla nauczycieli i uczniów;
- zachęta to do samodzielnego i niezależnego uczenia się;
- poprawa samooceny i pewności siebie;
- dostarczenie nauczycielom zasobów i kompetencji, których potrzebują, by doskonalić się w szkole, biorąc pod uwagę tematykę projektu;
- tworzenie pozytywnego miejsca pracy;
- wsparcie nauczycieli w zakresie podnoszenia swoich kompetencji prawie bez pomocy z zewnątrz, dzięki czemu stają się oni siłą napędową swojego rozwoju osobistego i instytucjonalnego oraz uczą się brać na siebie odpowiedzialność.

Projekt jest finansowany przez program ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

Więcej informacji o projekcie fair School:
Fair School
Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu:
Fair School Erasmus+ project card
#fairschoolproject #erasmusplus #education #inclusion