Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej studentom

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało zawarte porozumienie z DBO POLSKA Sp. z o.o. - Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Białymstoku  w sprawie organizacji praktyki zawodowej studentom Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Porozumienie ma na celu umożliwienie studentom odbycia praktyki zawodowej w zakładzie pracy na podstawie indywidualnych umów o organizację praktyki studentów szkół wyższych oraz zapewnienia odpowiedniego miejsca praktyki.