Powołania do Komisji Egzaminacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2021 r., prof. dr hab. Maciej Perkowski został powołany do Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2021 r., prof. dr hab. Andrzej Sakowicz został powołany do Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy powołania!