Powołanie do Regionalnej Komisji Orzekającej

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2021 r., dr Ewa Lotko została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy powołania!